Alternas Værdier

At mennesket er skabt med det formål at agere i henhold til Skaberens vilje på jorden.

At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.

At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarligt for sine handlinger.

At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.

At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.