Undervisning

Undervisning

Alpha

Alpha er et introduktionskursus til kristendommen, og vil give dig en forståelse for den tro der er knyttet dertil. I denne forståelsesproces er der god plads til at stille spørgsmål og have spændende debatter med resten af holdet. Sammen vil vi udforske de store emner om tro, og åbne samtaler om grundelementerne i kristendommen.

Lifeshapes

Lifeshapes vil være med til at styrke dit selvbillede, og give dig redskaber i din egen personlige udvikling. I Lifeshapes arbejder vi med fem grundlæggende principper og værdier, i forhold til at blive ledt af andre- samt at kunne være en leder selv. Du lærer om: vigtigheden i at vandre sammen med andre, hvordan du kan lære af både de gode og dårlige oplevelser i livet og hvordan du får en sund balance mellem arbejde og hvile.

Teologi

I teologiundervisningen, vil du få en større dybde og forståelse i Bibelens tekster og den kristne tros historie og udvikling. Du vil få forståelse for forskellige kulturer og værdier, blandt andet i undervisningen om religionerne hinduisme, islam, buddhisme, katolicisme mm. Du vil få et større indblik i hvad etik er og hvilken rolle religion/tro har haft gennem tiderne. Teologi-faget er delt op i 3 dele: Læren om Bibelen, Religion og Tro, etik og moral. Undervisning vil byde på flere spændende cases og snakke/debatter relevant for emnet.

Køn og Identitet

Køn og identitet tager sit afsæt i seksualundervisning, herunder individets – og fællesskabets kultur, konflikter og kerneværdier. Du vil lære om vigtigheden i at snakke om seksualitet og mangfoldighed i et foranderligt samfund. I undervisningen vil der være plads til at du kan stille de svære spørgsmål, og plads til at give forskellige svar på de problemstillinger emnet berører. Du vil lære at italesætte og have holdninger, også omkring det tabubelagte.

Selvledelse

I faget selvledelse og samarbejde dykker vi ned i "Syv gode vaner" en bog om personlig ledelse, der træner dig i at være en mere effektiv person og hjælper dig til at være en mere ansvarlig leder. I undervisningen vil du lære de 7 fornuftige og virkningsfulde regler, der kan føre til større effektivitet, bedre samarbejde og personlig balance. Undervisningen bygger på Stephen Coveys klassiker ”The 7 Habits of Highly Effective People”, som har vundet stor anerkendelse verden rundt og stadig anvendes af mange ledere i dag.

Horisont

I Horisont fokuserer vi både indad og udad. Indad i form af løbende evaluering og udvikling af rammer, undervisning og generel trivsel. Udad i forhold til nyhedsstrømmen både i ind -og udland, hvor skolens forstander sætter fokus på både de store og små sensationer i eksempelvis politiske, historiske, økonomiske, sociale og kulturelle kontekster. Her stifter vi også bekendtskab med nye og gamle sangskatte.

Drama

Dramaundervisningen er fyldt med masser af bevægelighed, kreativitet og udfordring. Med blandt andet seriøse dramastykker om identitet/selvværd, og sjove klovnestykker, vil du med dit rejsehold lære at kommunikere og formidle til et publikum. Formålet med undervisningen er, at du lærer mere om dans, drama, sang og musik, som alternative måder at kommunikere på. Når vi som skole, både i Danmark og udlandet, henvender os til et publikum, vil du være en del af at skabe smil og indtryk i andre menneskers liv.

Idræt

Din trivsel og dit velvære hænger sammen med fysisk aktivitet. Til idræt vil du ugentligt få bevæget din krop, få sved på panden og have det rigtig sjovt med hele holdet. Gennem undervisningen vil du få øget din kropsbevidsthed og dit fysiske aktivitetsniveau, samt styrke dine sociale kompetence og det interne fællesskab. Du vil møde en bred og alsidig undervisning, hvor du får afprøvet flere forskellige idræts- og sportsgrene, både indendørs og udendørs.

Fundraising

Fundraising er et fag der har fået større og større fokus igennem et Alterna år. Det har sit udspring i ønsket om at hjælpe andre og være en del af at gøre en forskel i Danmark såvel som udlandet. Du vil lære forskellige former for fundraising og metoder at kende, og selv få mulighed for at tænke innovativt og kreativt i arbejdet med forskellige projekter. Med både sponserløb, indsamlinger og salg, vil du være en del af at rejse midler der omsættes til meningsfyldte projekter til gavn for andre der har brug for støtte og hjælp.