Studievejledning på Alterna 

Skolens studievejleder er Camilla Lysgaard

Overordnede mål for vejledningen: Skolens overordnede mål med vejledningen er, at eleven igennem den daglige undervisning og en løbende vejledningsproces, opnår et solidt personligt, socialt og fagligt grundlag for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningsprocessen: Den generelle vejledning tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, på baggrund af elevens uddannelsesplan og forudsætninger, og uddannelsesparathedsvurdering.

Vejledningsprocessen skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og derigennem udarbejder en uddannelses portfolio, der matcher og tager afsæt i elevens ønsker om uddannelse samt elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Vejledningsaktiviteter: De forskellige vejledningsaktiviteter skal sikre, at eleven bliver bevidst om egne interesser, drømme og styrkeområder. Vejledningsaktiviteterne retter sig både kreativt og bogligt.