9. Klasse

9. Klasse

Faglighed

I Alternas 9. klasse bliver den faglige undervisning vægtet højt. Eleverne skal være udrustet til livet efter grundskolen, og én af forudsætningerne for det er at sikre et solidt fagligt ståsted, hvorfor undervisningen i Alternas 9. klasse fuldt ud lever op til Undervisningsministeriets Fælles Mål og klargør eleverne til Folkeskolens afgangsprøver.

Trivsel og fællesskab

God læring sker der, hvor der er god trivsel, og derfor har vi på Alterna stort fokus på den enkeltes trivsel. Det gør vi bl.a. ved at forlade idéen om de store skoleklasser og i stedet oprette mindre klasser med tid til den enkelte elev, hvor alle ses og høres.
Vi tror også på, at det helt unikke fællesskab, der findes på skolen, er afgørende for den gode trivsel. Det er et fællesskab, der er minder om én stor familie, hvor alle er velkomne og accepterede, og hvor tillid og tryghed er nøgleord. Vi har familiegrupper, hvor mindre grupper af elever er tilknyttet en bestemt lærer og jævnligt mødes og deler liv. Derudover er der fokus på sociale aktiviteter, der knytter bånd, efter skoletid, så som sport, udflugter og masser af hygge. Alt dette er med til at bakke op om den enkeltes trivsel og dermed læring og faglige udbytte.

Studierejse til USA

Som Danmarks mest rejsende efterskole er det at rejse selvfølgelig også en del af læringsmiljøet i vores 9. klasse. Vi prioriterer mere rejsetid end andre efterskoler og erfarer, at store oplevelser og læring i nye rammer sætter sig dybt og får betydning for resten af livet. Som noget helt særligt for Alternas 9. klasse, rejses der tre uger i USA – en studierejse, der blander store oplevelser, tjeneste/socialt arbejde og udvekslingsophold på en lokal High School. Dermed sigter vi efter ikke blot at lære om verden i klasselokalet, men at opleve verden på egen krop.

Personlig og trosmæssig udvikling

Som kristen efterskole mener vi, at faglig dygtiggørelse ikke bør stå alene, men må ske sammen med både personlig og trosmæssig udvikling. Således uddannes og dannes helstøbte individer, der kan møde verden med både viden, rodfæstethed og trosforankring.
Vi prioriterer derfor aktiviteter, der understøtter denne udvikling, fx mentorsnakke, tid til andagt og refleksion, frivilligt arbejde, studierejsen til USA, m.m. Derudover ser vi skolens unikke fællesskab, hvor den kristne tro fylder, som en positiv udviklende faktor i sig selv. Et fællesskab, hvor eleven får lov til at udforske og udvikle sig selv og sin tro.